Fælleshuset:

(NB booking af festlokalet skal fortsat ske på kalender i køkkenet med info til bestyrelsen)

Fælleshuset booket følgende dage: